Skip to content

Etický manažment

Etický kódex

Už od počiatku fungujeme na fixovaných etických základoch.

Naše poslanie je dodávať na trh kvalitné, zdravotne bezpečné, biologicky a nutrične plnohodnotné produkty, a tak sa aktívne podieľať na zabezpečení potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky. Veríme, že naši spokojní zákazníci a obchodní partneri sú zárukou a prvotriednou garanciou našej kvality.

Etický kódex

Tento etický kódex predstavuje záväzný dokument vychádzajúci z našich firemných hodnôt a platí pre všetkých zamestnancov.

Aplikácia princípov UN Global Compact

V spoločnosti HSH, spol. s r.o. sme sa k týmto princípom radi pripojili a stali sa tak signatárom iniciatívy UN Global Compact.

Charta diverzity

Charta diverzity je dobrovoľná iniciatíva firiem a organizácií na podporu inklúzie a diverzity na pracoviskách.

Spokojnosť zamestnancov ako priorita

Uvedomujeme si hodnotu svojich zamestnancov a preto im ponúkame nadštandardné benefity, ktoré v našich končinách ešte stále nie sú bežné.

Vyhlásenie o nekorupčnom správaní

HSH, s.r.o. má politiku nulovej tolerancie voči akejkoľvek forme podplácania a korupcie. Prečítajte si celé vyhlásenie.