Skip to content

Sociálny program

197 +
KOLEGOV V CELEJ SIETI

Ďakujeme našim pracovitým a verným kolegom

Bez kvalifikovaného personálu a širokej sieti kolegov by sme nedokázali denne prinášať do slovenských domácností top produkty.

Preto majú všetci naši zamestnanci prístup k bohatému sociálnemu programu, ktorý ich motivuje k zodpovednej práci a zároveň umožňuje im a ich rodinám žiť plnohodnotný život. Zároveň sme etickým zamestnávateľom, ktorý nediskriminuje ale práve naopak, pomáha aj ľuďom s nižším vzdelaním či kvalifikáciou začleniť sa do pracovného procesu.

Firma svojimi činnosťami podporuje zamestnanosť pre 500 zamestnancov, pričom priamo vo Veľkom Záluží pracuje 200 kolegov.

Zameriavame sa na ľudí

Raňajky zadarmo, obedy za 2 €, firemné domy a neskôr byty. Pomoc v neľahkých životných situáciách (napr. ťažké choroby, nešťastia), ťahanie von z exekúcií, pomoc pri budovaní slušného života, podpora počas vysokoškolského štúdia. Aj to je súčasťou nášho Slušného podnikania a spoločenského záväzku.

Náš bohatý sociálny program s množstvom benefitov

Výhodné pôžičky

Vždy vieme nájsť spôsob, ako efektívne pomôcť aj s chýbajúcimi financiami.

Podnikové domy alebo byty

K dispozícii sú pre našich kolegov aj podnikové domy a byty.

Firemné dôchodkové sporenie

Zamestnanci ho získajú pri odchode do dôchodku podľa odpracovaných rokov.

Sociálny fond

Nezisková organizácia Vaša podpora poskytuje fond na operácie, zdravotnícke potreby a liečebné pobyty pre sociálne slabé skupiny/rodiny.

Raňajky zadarmo, obed za 2 €

Naši zamestnanci majú zabezpečenú kvalitnú stravu každý pracovný deň.

Prídely mäsa

K dispozícii sú mesačné prídely mäsa a iných výrobkov pre kolegov.

Príspevok na školské potreby

Kolegovia so školopovinnými deťmi dostanú príspevok na školské potreby.