Skip to content

Technológie

Máme radi inovácie

Sme lídrom v inováciách a v modernej ekologickej výrobe

Adiabatické chladenie a rekuperácia

Na chladenie našich priestorov využívame ekologický adiabatický spôsob chladenia, ktorým vieme ušetriť až 90 % energie alebo 35 m³ plynu vďaka rekuperácii.

Vlastná solárna energia

Vybudovali sme si vlastné technologické zázemie na produkciu solárnej energie, ktorej spotrebujeme približne 400 kW.

Rozhodujúca je pre nás kvalita, nie kvantita

V produkcii hydiny sa radíme k trom najväčším slovenským značkám no kvalita je na prvom mieste.

Pri svojej práci využívame najmodernejšie postupy a technológie, ktoré spĺňajú všetky hygienické, veterinárne i exportné kritériá nielen európskeho trhu. Naše výrobky majú vysokú nutričnú hodnotu, sú biologicky plnohodnotné a obsahujú ľahko stráviteľné bielkoviny a minerálne látky.

Už v roku 1992, keď sme založili firmu, sme boli jediní na Slovensku, ktorí pri chladení kurčiat nepoužívali technológiu chladenia vodou, ale vtedy revolučnú technológiu chladenia vzduchom. Postupne sme zaviedli moderné postupy a zvýšili tak kapacitu spracovania zo štyroch ton až na 60 ton hydiny denne.

Pri práci neustále myslíme na životné prostredie. Technológie a balenia vyberáme tak, aby mali čo najmenší dopad na prírodu. Povinnosť zabezpečiť zber odpadov z obalov uvedených na trh a ich recykláciu si spoločnosť HSH ako výrobca výrobkov balených v obaloch zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej organizácie LIMIT RECYCLING SLOVAKIA a.s.

Udržateľný spôsob spracovania mäsa

Od konkurencie sa odlišujeme hlavne spôsobom výroby a spracovania. Už dnes pokrývame viac ako tretinu našej spotreby elektrickej energie z obnoviteľného zdroja – zo slnka. Na farmách zabezpečujeme Kráľovským kurencom tepelnú pohodu tak, že kúrime štiepkou (kotle s vysokou účinnosťou). Prebytočné teplo, ktoré vzniká ako vedľajší produkt výroby (napríklad chladu) využívame na výrobu teplej vody na procesy, ktoré si vyžadujú prítomnosť teplej vody (rekuperácia energií). Vodu použitú vo výrobnom procese si čistíme vo vlastnej réžii tak, aby sme ju vedeli vrátiť späť do prírody. Vedľajšie živočíšne odpadové produkty sa zhodnocujú a vznikajú z nich hnojivá pre naše polia. Tak, ako na správnom sedliackom dvore, tak aj u nás – nič nevyjde nazmar.

Environmentálne pozitívny dopad

Napriek všetkému úsiliu priznávame, že nie sme dokonalí. Prvý krok vedúci k zmene je uvedomenie. Preto sme sa v našich strategických cieľoch zaviazali, že do roku 2031 budeme environmentálne pozitívny a teda naša existencia bude zo všetkých ohľadov pre tento svet prínosná a dopad našej existencie kladný. Skrátka dáme viac, ako dostaneme: spoločnosti, prírode, našej planéte.