Zoznam predajní

HSH, s.r.o
Majer 236,
951 35 Veľké Zálužie
e-mail: hsh@hsh.sk

 • PJ 01 – POD KAŠTIELOM 319, VEĽKÉ ZÁLUŽIE, t.č. 037/6592329
 • PJ 03 – ŠTEFÁNIKOVA 50, NITRA, t.č. 037/7413129
 • PJ 04 – JURKOVIČOVA 27, NITRA, t.č. 037/6518647
 • PJ 06 – SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA 4, SEREĎ, t.č. 031/7893086
 • PJ 07 – NÁM. SV. MICHALA 21, HLOHOVEC, t.č. 033/7423090
 • PJ 12 – HVIEZDOSLAVOVA č. 3, PIEŠŤANY, t.č. 033/7740349
 • PJ 13 – MORAVSKÁ č.280 , VRÁBLE, t.č. 037/7831343
 • PJ 14 – CYRILA A METODA č. 12, VRBOVÉ, t.č. 033/7791421
 • PJ 15 – ŽUPNÁ 2314 , ZLATÉ MORAVCE , t.č. 037/6423522
 • PJ 16 – BERNOLÁKOVA 1, NOVÁ BAŇA, t.č. 045/6790794
 • PJ 17 – HLAVNÁ č. 255, VEĽKÉ ZÁLUŽIE, t.č.0903026609
 • PJ 20 – HLAVNÁ č. 740, JAROK, t.č.037/6587090
 • PJ 21 – HLAVNÁ č. 771, CABAJ-ČÁPOR, t.č.037/7888077
 • PJ 22 – NáM. SV. IGNÁCA č. 31, LEOPOLDOV, t.č. 033/7341118
 • PJ 25 – HLAVNÁ 937 , MOJMÍROVCE , t.č. 037/7798565
 • PJ 26 – RÁBSKA 9, KOLÁROVO, t.č. 035/7772634
 • PJ 28 – ZÁFORTŇA 541,BÁNOVCE N/BEB. , t.č.038/5300739
 • PJ 30 – SV.GORAZDA č.957, MOČENOK, t.č. 037/7781574
 • PJ 32 – LEGIONÁRSKA 24, TRENČÍN, t.č. 032/6491908
 • PJ 33 – DOLNÁ DEDINA 420, RIŠŇOVCE , t.č.037/7828654