EN
HSH, s.r.o.

Kura Kráľovské

Kura kráľovské

Kura kráľovské

Skupina: Kura kráľovské

Značka kvality

Kráľovské kuracie krky

Značka kvality

Kráľovské kuracie pečienky

Značka kvality

Kráľovské kuracie srdiečka

Značka kvality

Kráľovské kuracie žalúdky

Značka kvality

Kráľovské kuracie krídla

Skupina: Kura kráľovské

Značka kvality

Kráľovská kuracia polievková zmes

Skupina: Kura kráľovské

Značka kvality

Kráľovské kuracie rezne

Skupina: Kura kráľovské

Značka kvality

Kráľovské kuracie prsia s kožou bez kosti

Skupina: Kura kráľovské

Značka kvality

Kráľovské kuracie stehno

Skupina: Kura kráľovské

Značka kvality

Kráľovské kuracie stehno horné

Skupina: Kura kráľovské

Značka kvality

Kráľovské kuracie stehno dolné

Skupina: Kura kráľovské

Značka kvality

Kráľovské kuracie stehno horné vykostené

Skupina: Kura kráľovské

Značka kvality

Kráľovská kuracia polievková zmes

Značka kvality
Balenia
  • M - malé (120 x 175 mm), 3x1
  • S - stredné (190 x 175 mm), 2x1
  • V - veľké (390 x 175 mm), 1x1