EN
HSH, s.r.o.

Nitria

Kura Nitria v celku

Skupina: Nitria

Balenia
  • M - malé (120 x 175 mm), 3x1
  • S - stredné (190 x 175 mm), 2x1
  • V - veľké (390 x 175 mm), 1x1