EN
HSH, s.r.o.

Štrukturálne fondy

Profil

Miesto realizácie projektu: HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie
Názov a stručný opis projektu: Inovatívne technológie vo výrobe mäsových výrobkov
Cieľ projektu: Zavedenie inovatívnych technológií vo výrobe mäsových výrobkov na zvýšenie efektivity využitia výrobnej suroviny a obalových materiálov
Týka sa nasledovných investícií: Automatické etiketovacie a vážiace zariadenie, Baliaci stroj na balenie do prieťažnej fólie, Automatický hlbokoťažný baliaci stroj, Kontinuálna vákuová plnička
Názov a sídlo prijímateľa: HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie
Dátum začatia realizácie projektu: 10/2013
Dátum skončenia realizácie projektu: 06/2015
konkurencieschopnosť
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: http://www.siea.sk/strukturalne-fondy/
Výška poskytnutého príspevku: 108 344,40 EUR

IMG_3579

IMG_3580  IMG_3582 (2)

IMG_3581 (2)