EN
Je toho viac

Štátna veterinárna a potravinová správa

Zdravie na prvom mieste

Kuracie prsia infikované salmonelou. Poľské kuracie mäso s nepovolenými polyfosfátmi. Brazílska kuracina s antibiotikami. Áno, titulky novín aj časopisov sú vďaka neúnavnej kontrole veterinárnej správy plné takýchto hrôzostrašných informácií. Inšpektori mesačne vykonávajú stovky až tisícky kontrol v rámci celého potravinového reťazca. V praxi to znamená, že postupujú od producentov cez distribučné kanály, až po maloobchodné predajne a reťazce. Denne odhalia množstvo nedostatkov, ktoré riešia zákonnými postupmi – uložením opatrení a sankciami v zmysle zákona o potravinách.

V uplynulom roku vykonala Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 50390 kontrol v 18333 prevádzkach. Od začiatku tohto roka zrealizovali 12847 kontrol v 6870 prevádzkach (do dátumu 19.4.2016). Aj z týchto čísel je zrejmé, že inšpektori skutočne nezaháľajú a aktívne sa venujú kontrolám kvality potravín na našom trhu. Ako sa  hovorí, musia mať neustále “oči na stopkách”, aby im pri kontrole neunikli žiadne dôležité fakty a skutočnosti.

 

Nevyhovujúce potraviny a podmienky predaja

Čo je dôležité, informácie o nebezpečných potravinách slúžia aj verejnosti, keďže dôležité zistenia zverejňuje táto štátna inštitúcia aj na svojej webovej stránke. Tieto údaje sú nápomocné nielen ako varovania pred nevyhovujúcimi potravinami, ale je možné sa z nich aj naučiť, čo všetko si treba všímať pri samotnom nakupovaní. Ak by ste si napríklad otvorili Správu o úradnej kontrole vykonanej v decembri 2015, našli by ste tam v súvislosti s predajom mäsa aj takéto zistené nedostatky: skladovanie mäsových výrobkov pri nevyhovujúcej teplote; predavačky počas manipulácie s nebalenými mäsovými výrobkami nemali pokrývku hlavy a ani nepoužívali kliešte, resp. rukavice pre hygienické uchopenie nakrájaných mäsových výrobkov; umiestňovanie na trh hlbokozmrazenej hydiny s porušeným obalom a výskytom škvŕn po vysušení mrazom…

 

Potraviny z domova aj zahraničia

Slovenské výrobky sú kontrolované inšpektormi v rámci celého produkčného reťazca, od svojho vzniku až po cestu do predajní a na pulty obchodov. Kontrolujú sa nielen hotové výrobky, ale aj jednotlivé suroviny, z ktorých sa vyrábajú.

Veterinárna správa sleduje a vyhodnocuje dovážané suroviny a potraviny rastlinného aj živočíšneho pôvodu. Výsledkom kontroly sú aj vyššie menované škandalózne odhalenia nebezpečných zásielok mäsa či iných potravinových výrobkov.

 

Hydina pod drobnohľadom

Obsah kontrol, riešenia zistených skutočností a iné náležitosti práce veterinárnej správy upravujú zákony a nariadenia. Najdôležitejší je zákon o veterinárnej starostlivosti, ktorý upravuje veterinárne požiadavky na chov zvierat a ich zdravie, požiadavky na produkty živočíšneho pôvodu v záujme ochrany zdravia ľudí aj zvierat.

Regionálna veterinárna a potravinová správa vykonáva prostredníctvom veterinárnych inšpektorov kontroly nad dodržiavaním veterinárnych požiadaviek. Čo to v praxi znamená pri chove hydiny? Kontroluje zdravie kureniec, sleduje dodržiavanie opatrení zameraných na ochranu ich zdravia, zakazuje používanie určitých látok a monitoruje ich v mäse aj zvieratách, kontroluje spôsob nakladania s hydinovým mäsom a jeho spracovanie, monitoruje ochorenia hydiny, informuje verejnosť o zistených skutočnostiach, ukladá sankcie za porušenie zákona. Zákon presne vymedzuje úlohy, ktoré plní veterinárna správa. Okrem toho je v slovenských porážkach povinný stály veterinárny dozor. Kurence sú pod neustálou kontrolou, a to pred spracovaním aj po spracovaní. Podľa Únie hydinárov Slovenska je kura skontrolované 12-krát, kým sa dostane až k spotrebiteľovi.

 

Rapid alert system

Alebo po slovensky: Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá. Čo to je? Informačný systém v rámci Európskej únie, ktorý poskytuje kontrolným orgánom výmenu informácií. Ide o nadnárodnú informačnú sieť o rizikových alebo nebezpečných potravinách.

Bezpečnosť potravín je alfou a omegou činnosti Štátnej veterinárnej správy. Preto aj na svojich stránkach informuje spotrebiteľov o výsledkoch svojej kontrolnej činnosti a poskytuje údaje o nevyhovujúcich výrobkoch či škodlivých potravinách a surovinách.  Pre jednoduché vyhľadanie je na portáli úradných kontrol k dispozícii mapa s aktuálnymi výsledkami revízií jednotlivých predajní. Ak si na ňu kliknete, nájdete svoju obľúbenú predajňu v okolí a môžete sa presvedčiť o výsledkoch kontroly.

Kontrola kvality a bezpečnosti je najmä pri existujúcom čulom dovoze potravín mimoriadne dôležitá. Na svoj tanier si dajte len overenú a bezpečnú kuracinu, aby ste sa nevystavovali hazardu so zdravím alebo životom.

 

KuRadič na záver:

  • Slovenskí producenti potravín podliehajú kontrole kvality od začiatku výrobného procesu až po konečnú distribúciu výrobkov.
  • Kuracie mäso z welfare chovu spĺňa najprísnejšie kritéria produkcie bezpečného a zdravého mäsa.
  • Aby ste mali vždy aktuálne informácie, sledujte pravidelne internetovú stránku Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky.
  • Na Slovensku máme až 40 regionálnych veterinárnych a potravinových správ a 3 hraničné inšpekčné stanice, ktoré neustále monitorujú kvalitu potravín na našom trhu.