EN
Je toho viac

HSH je držiteľom certifikátu FSSC 22000

Certifikát FSSC 22000 je založený na riadení bezpečnosti potravín v súlade s normou ISO 22000 a špecifikáciou ISO 22002-1. Prvá z uvedených noriem je medzinárodne uznávaná certifikácia bezpečnosti potravín celého dodávateľského reťazca a zjednocuje zásady systému analýzy nebezpečenstva i kritických kontrolných bodov, akými sú napr. teplota, kríženie surovín (HACCP). Druhá norma zahŕňa požiadavky na tvorbu, uplatňovanie a udržovanie nevyhnutných predpokladov za účelom napomáhania pri kontrole riadenia bezpečnosti potravín.

Zjednodušene možno povedať, že certifikát  spája všetky dôležité normy a definuje požiadavky na systém bezpečnosti potravín pre celý reťazec od primárnych surovín až po finálny výrobok, jeho obal, ochranu a distribúciu.

Certifikát vydala spoločnosť SGS – svetová vedúca certifikačná organizácia, ktorá má zastúpenie v 75 krajinách sveta. Svoje zastúpenie na Slovensku má od roku 1993 a pôsobí v oblasti kontroly, overovania, skúšania produktov a certifikácie manažérskych systémov.

Certifikát FSSC (Food Safety System Certification) nielenže zaraďuje spoločnosť HSH medzi spoľahlivých dodávateľov, ale potvrdzuje zvýšenú bezpečnosť potravín a minimalizáciu rizika výskytu zdravotne závadných potravín.

V súčasnosti viac ako inokedy zákazníci sledujú potravinový trh a ich opatrnosť pri výbere jednotlivých produktov vzrastá zo dňa na deň. Tento certifikát je ďalším dôkazom toho, že naše produkty sú bezpečné a špičkovej kvality.

FSSC22000_HSH