EN
Je toho viac

Chov ovplyvňuje správanie kureniec i kvalitu mäsa

Narušené správanie

Pre kurence je taktiež typické určité správanie. Vďaka viacerým prejavom vieme zistiť, či je všetko tak, ako má byť, alebo čosi nie je s kostolným poriadkom. Veru, stres a nepohoda vedia aj s kurencami poriadne zamávať.

 

Ozobávanie je sociálnym, ale aj agresívnym znakom

Na samotnom ozobávaní nie je nič zlé, pokiaľ ide o jemné zobanie, ktoré má určitú sociálnu a prieskumnú funkciu. Na túto v podstate jedinec, ktorý je ozobávaný, nijako zvlášť nereaguje. Veľkým problémom však je ozobávanie, kedy agresívne kura útočí zobákom na ostatné jedince a ubližuje im (napríklad im vytrháva perie). Napadnuté kura sa dáva pred bolesťou obyčajne na útek. Občas dokonca možno hovoriť až o kanibalizme, kedy sa kurence vzájomne pozabíjajú. Takéto narušené správanie vie narobiť veľa neplechy hlavne vo veľkochovoch. Čo spôsobuje agresiu? Stres, ktorého príčinou môžu byť:

  • Parazitická infekcia či problémy s tráviacim traktom, napríklad zápal tenkého čreva (enteritída). K týmto nežiadúcim problémom môže dôjsť veľmi ľahko, ak sa zanedbá hygiena. Tú v žiadnom prípade nemožno podceňovať, aj keď ide o kurence. Pred každým naskladnením nového kŕdľa hydiny do haly treba priestory a všetko, s čím prichádzajú kurence do styku, dôkladne vyčistiť a vydezinfikovať. Po vyskladnení kŕdľa treba odstrániť podstielku a pre ďalší kŕdeľ zabezpečiť novú.
  • Nedostatočné vetranie chovných priestorov alebo prievan či nadmerná vlhkosť.
  • Prehustenosť chovných priestorov (porušovanie noriem o hustote obsadenia), t.j. ak sa kurence tlačia jedno na druhé, čím majú napríklad obmedzený a veľmi sťažený prístup k napájačkám a kŕmidlám.
  • Nedostatok alebo zlá kvalita vody a krmiva. Tu platí jednoduchý princíp. Hladný rovná sa nervózny. Kurence by mali mať zabezpečený dobrý prístup k vode i ku krmivu, a čo je nemenej podstatné, voda aj krmivo by mali byť kurencom k dispozícii neustále. Podľa zákona môže byť odňaté kurencom krmivo len v čase kratšom ako 12 hodín pred plánovanou dobou vyskladnenia.
  • Nevhodná intenzita osvetlenia (príliš silné svetlo alebo priamy vstup slnečného svetla do chovného priestoru, blikajúce svetlo a pod.).
  • Neprimeraný hluk spôsobený napríklad ventilátormi.

 

Zhlukovanie ohrozuje život

Kurence sa môžu ocitnúť v hlúčiku z rozličných príčin. Môžu to byť napríklad zvedavosť – keď sa všetky naraz snažia dostať k nejakému bodu, ktorý ich zaujal, strach – ak ich niečo vystrašilo či spánok – kedy si zhlukovaním zabezpečujú dostatočnú telesnú teplotu. Ďalej to môžu byť podobne ako u ozobávania: zle nastavený svetelný režim, sťažený prístup k vode či krmivu, hluk, zlé vetranie, chlad, priestory s množstvom rôznych prekážok. Žiaľ, zhlukovaním dochádza k nežiaducemu uduseniu kureniec. Preto je lepšie sa situáciám, ktoré vedú k tomuto javu, vyhýbať.

 

Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva

Nič sa nedeje len tak. Ako možno vidieť pri ozobávaní a zhlukovaní, aj negatívne prejavy správania u kureniec z niečoho pramenia. Obyčajne je problémom porušenie viacerých pravidiel chovu. Kurence sú vystresované a je narušená ich psychická a fyzická pohoda. To sa, samozrejme, prejavuje nielen na správaní, ale aj na zníženej kvalite mäsa. Spôsob chovu je naozaj dôležitý, a to nielen s ohľadom na úctu ku kurencom ako k živým organizmom, ale aj z hľadiska zabezpečenia plnohodnotnej potraviny. Preto, práve vďaka Welfare chovu, je Kura Kráľovské tá správna bezstresová, etická a zdravá voľba na váš stôl.

 

KuRadič (užitočné rady na záver):

  • Stres ovplyvňuje kvalitu mäsa. Vyberajte si v obchodoch také kurence, o ktorých viete, že boli chované podľa zásad Welfare.
  • Welfare chov nezaručuje len dobrú kvalitu mäsa, ale aj  pohodu zvierat. Ak siahnete po hydinových výrobkoch z tohto chovu, podporíte tak aj zavedenie dôstojných životných podmienok pre zvieratá.
  • Negatívne správanie má vždy svoju príčinu. Ak chováte kurence doma na dvore, nepodceňujte neštandardné prejavy správania. Zanedbaná maličkosť môže mať neblahé následky na zdravie kureniec.