EN
Je toho viac

Ako podmienky chovu ovplyvňujú správanie kureniec i kvalitu mäsa

Už ste niekedy stáli v preplnenom autobuse? Boli ste takí hladní, že ste ledva videli? Prebdeli ste pár nocí po sebe a cez deň sa snažili spánok dohnať? Ako ste sa vtedy cítili? Zaiste nie príjemne. Vedľajšími účinkami boli s najväčšou pravdepodobnosťou nervozita, stres, možno aj prchké reakcie, ktoré sa vymykajú vášmu bežnému správaniu. Akonáhle sú totiž narušené určité prirodzené podmienky, má to svoje dôsledky. To platí nielen pre človeka, ale i pre každý živý organizmus.

Narušené správanie

Pre kurence je taktiež typické určité správanie. Vďaka viacerým prejavom vieme zistiť, či je všetko tak, ako má byť, alebo čosi nie je s kostolným poriadkom. Veru, stres a nepohoda vedia aj s kurencami poriadne zamávať.

 

Ozobávanie je sociálnym, ale aj agresívnym znakom

Na samotnom ozobávaní nie je nič zlé, pokiaľ ide o jemné zobanie, ktoré má určitú sociálnu a prieskumnú funkciu. Na túto v podstate jedinec, ktorý je ozobávaný, nijako zvlášť nereaguje. Veľkým problémom však je ozobávanie, kedy agresívne kura útočí zobákom na ostatné jedince a ubližuje im (napríklad im vytrháva perie). Napadnuté kura sa dáva pred bolesťou obyčajne na útek. Občas dokonca možno hovoriť až o kanibalizme, kedy sa kurence vzájomne pozabíjajú. Takéto narušené správanie vie narobiť veľa neplechy hlavne vo veľkochovoch. Čo spôsobuje agresiu? Stres, ktorého príčinou môžu byť:

  • Parazitická infekcia či problémy s tráviacim traktom, napríklad zápal tenkého čreva (enteritída). K týmto nežiadúcim problémom môže dôjsť veľmi ľahko, ak sa zanedbá hygiena. Tú v žiadnom prípade nemožno podceňovať, aj keď ide o kurence. Pred každým naskladnením nového kŕdľa hydiny do haly treba priestory a všetko, s čím prichádzajú kurence do styku, dôkladne vyčistiť a vydezinfikovať. Po vyskladnení kŕdľa treba odstrániť podstielku a pre ďalší kŕdeľ zabezpečiť novú.
  • Nedostatočné vetranie chovných priestorov alebo prievan či nadmerná vlhkosť.
  • Prehustenosť chovných priestorov (porušovanie noriem o hustote obsadenia), t.j. ak sa kurence tlačia jedno na druhé, čím majú napríklad obmedzený a veľmi sťažený prístup k napájačkám a kŕmidlám.
  • Nedostatok alebo zlá kvalita vody a krmiva. Tu platí jednoduchý princíp. Hladný rovná sa nervózny. Kurence by mali mať zabezpečený dobrý prístup k vode i ku krmivu, a čo je nemenej podstatné, voda aj krmivo by mali byť kurencom k dispozícii neustále. Podľa zákona môže byť odňaté kurencom krmivo len v čase kratšom ako 12 hodín pred plánovanou dobou vyskladnenia.
  • Nevhodná intenzita osvetlenia (príliš silné svetlo alebo priamy vstup slnečného svetla do chovného priestoru, blikajúce svetlo a pod.).
  • Neprimeraný hluk spôsobený napríklad ventilátormi.

 

Zhlukovanie ohrozuje život

Kurence sa môžu ocitnúť v hlúčiku z rozličných príčin. Môžu to byť napríklad zvedavosť – keď sa všetky naraz snažia dostať k nejakému bodu, ktorý ich zaujal, strach – ak ich niečo vystrašilo či spánok – kedy si zhlukovaním zabezpečujú dostatočnú telesnú teplotu. Ďalej to môžu byť podobne ako u ozobávania: zle nastavený svetelný režim, sťažený prístup k vode či krmivu, hluk, zlé vetranie, chlad, priestory s množstvom rôznych prekážok. Žiaľ, zhlukovaním dochádza k nežiaducemu uduseniu kureniec. Preto je lepšie sa situáciám, ktoré vedú k tomuto javu, vyhýbať.

 

Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva

Nič sa nedeje len tak. Ako možno vidieť pri ozobávaní a zhlukovaní, aj negatívne prejavy správania u kureniec z niečoho pramenia. Obyčajne je problémom porušenie viacerých pravidiel chovu. Kurence sú vystresované a je narušená ich psychická a fyzická pohoda. To sa, samozrejme, prejavuje nielen na správaní, ale aj na zníženej kvalite mäsa. Spôsob chovu je naozaj dôležitý, a to nielen s ohľadom na úctu ku kurencom ako k živým organizmom, ale aj z hľadiska zabezpečenia plnohodnotnej potraviny. Preto, práve vďaka Welfare chovu, je Kura Kráľovské tá správna bezstresová, etická a zdravá voľba na váš stôl.

 

KuRadič (užitočné rady na záver):

  • Stres ovplyvňuje kvalitu mäsa. Vyberajte si v obchodoch také kurence, o ktorých viete, že boli chované podľa zásad Welfare.
  • Welfare chov nezaručuje len dobrú kvalitu mäsa, ale aj  pohodu zvierat. Ak siahnete po hydinových výrobkoch z tohto chovu, podporíte tak aj zavedenie dôstojných životných podmienok pre zvieratá.
  • Negatívne správanie má vždy svoju príčinu. Ak chováte kurence doma na dvore, nepodceňujte neštandardné prejavy správania. Zanedbaná maličkosť môže mať neblahé následky na zdravie kureniec.